Извършваме превози на групажни и комплектни товари от и за страните от Европейски съюз, Турция, Грузия, Армения и Азърбайджан. Всички товари са под покритието на застраховка /отговорност на превозвача/ по конвенция CMR.

 

Разполагаме със собствени 25бр. автомобили, складова база и охраняем паркинг. Автомобилите са оборудвани с GPS връзка. Притежават СЕМТ – разрешителни за 2016 година – 3бр. Изпълняваме всеки поет ангажимент качествено и в договорения срок. Отношенията с нашите партньори градим с доверие.