За нас

Фирмата Винсенто ЕООД е дъщерна на ЕТ Венто – Тони Тодоров, която е създадена през 1996 година, специализирана в спедиция, логистика, вътрешен и международен транспорт.

Дружествата извършват превози на групажни и комплектни товари от и за страните от Европейски съюз, Турция, Грузия, Армения и Азърбайджан. Всички товари са под покритието на застраховка /отговорност на превозвача/ по конвенция CMR. Винсенто ЕООД и ЕТ Венто – Тони Тодоров разполагат със собствени 25бр. автомобили, складова база и охраняем  паркинг. Автомобилите са оборудвани с  GPS връзка. Притежават СЕМТ – разрешителни за 2019 година – 3бр. Изпълняваме всеки поет ангажимент качествено и в договорения срок. Отношенията с нашите партньори градим с доверие.